OUR PRODUCTS

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม

Aluminum Door and Window


ประกอบด้วย บานเลื่อน, บานสวิง บานเปิด, บานกระทุ้ง, บานเฟียม, บานหมุนกลาง, แผงกระจก, กระจกสกายไลท์


SEE MORE
 
 

อลูมิเนียมฟาซาด

Aluminum Façade


Facade คือ รูปโฉมด้านนอกของอาคารที่นอกจากจะมอบความสวยงามทางสายตาแล้วยังให้คุณประโยชน์ที่ตอบสนองต่อการใช้งานของอาคารในหลากหลายด้าน ยกตัว อย่างเช่น ช่วยควบคุมการรั่วไหลของอากาศ ช่วยควบคุมการรั่วไหลของน้ำ ช่วยควบคุมความชิ้น ช่วยต้านทานเพลิงไหม้ ช่วยต้านทานความร้อน ช่วยควบคุมเสียง และช่วยควบคุมแสงสว่าง เป็นต้น


SEE MORE

แผงบังแดด และ กริล

Sun Louver and GrillsSEE MORE
 
 

อลูมิเนียมคอมโพสิท

Aluminium Composite Panel


งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท ทั้งชนิดไส้กลาง PE และ ไส้กลางกันไฟ


SEE MORE
 

ราวกันตกกระจก และ
สแตนเลส

Glass Rail and Stanless


ตอบรับทุกการดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นราวกันตกกระจกเปลือยหรือราวกันตกสแตนเลส


SEE MORE
 
 

ฝ้าเพดานและ
ผนังยิบซั่ม


มีให้เลือกทั้งยี่ห้อ GYROC และ ตราช้าง ทั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าทีบาร์ ฝ้าอะคูสติก หรืองานผนังยิบซั่มบอร์ด ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ ผนังทนไฟ


SEE MORE
 

พลาสวู๊ดSEE MORE