อลูมิเนียมคอมโพสิท

 

Aluminium Composite Panel

งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท ทั้งชนิดไส้กลาง PE และ ไส้กลางกันไฟ