Welcome!

SRN PATTANA

20

Years

OF EXPERIENCE

กว่า 20 ปี ของการทำงานในแวดวงก่อสร้าง เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้าสูงสุดตั้งแต่งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ผ้าเพดาน ผนังยิปซั่มบอร์ด Aluminium Composite Panel, Curtain Wall รวมไปถึง งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง


เราใส่ใจทุกขั้นตอนของงาน ตั้งแต่การวางแผน จัดเตรียมวัสดุตามที่กำหนด รวมถึงระบบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


READ MORE
WHAT WE DO?

OUR PROJECTS